VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
150
Tổng lượt :
6740609
Bản đồ xuất bản

Việc xuất bản Bản đồ địa chất đã thực hiện được như sau:

- Bản đồ địa chất Việt nam tỷ lệ 1:500.000 đã xuất bản (in OFFFSET) gồm tất cả các tờ trên toàn bộ lãnh thổ cả đất liền lẫn hải đảo

- Bản đồ địa chất thuỷ văn Việt nam tỷ lệ 1:500.000 đã xuất bản (in OFFFSET) gồm tất cả các tờ trên toàn bộ lãnh thổ cả đất liền lẫn hải đảo

- Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 đã xuất bản (in OFFSET) gồm tất cả các tờ trên toàn bộ lãnh thổ

 Website cung cấp cho người dùng danh mục các tờ bản đồ địa chất đã xuất bản. Nội dung danh mục gồm: Tên tờ, danh pháp, kinh độ, vĩ độ.

Các bản đồ đã xuất bản hiện có bán tại bộ phận phát hành của Trung tâm.

Bản đồ địa chất đã xuất bản