VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
138
Tổng lượt :
6652657
Thông tin địa chất là sản phẩm công nghệ thông tin được tin học hóa và số hóa từ nguồn tài liệu là báo cáo địa chất và các ấn phẩm địa chất xuất bản; thông tin được tổ chức trên hai hệ thống Internet và Intranet:
+ Hệ thống thông tin địa chất trên Intranet với thông tin dạng danh mục, dạng phiếu chuyên đề, dạng cơ sở dữ liệu, dạng toàn văn.

+ WebSite trên  Internet có địa chỉ www.idm.gov.vn  với các thông tin khái quát và các tài liệu xuất bản về điều tra địa chất khoáng sản.
+ Hệ thống thông tin đ