VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
105
Tổng lượt :
6541676
Bảo quản và cung cấp tài liệu địa chất: Nơi quản lý và bảo quản các tài liệu địa chất. Cung cấp các tài liệu địa chất cho các đối tượng trong và ngoài nước, tập thể hoặc cá nhân theo quy định.Gồm trên 4625 báo cáo địa chất được lưu trữ trong kho lưu trữ địa chất