VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
125
Tổng lượt :
6740452
Sơ đồ Website
SƠ ĐỒ WEBSITE

I. TRANG CHỦ
II. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 
  
1. Lưu trữ địa chất
a. Giới thiệu
b. Báo cáo địa chất
c. Bản đồ địa chất
2. Công nghệ và thông tin địa chât
a. Giới thiệu
b. Sản phẩm công nghệ thông tin
3. Xuất bản địa chất
a. Giới thiệu
b. Tạp chí địa chất
c. Bản đồ xuất bản
d. Ấn phẩm địa chất
4. Thư viện địa chất
a. Giới thiệu
b. Địa chất môi trường
5. Đào tạo tin học địa chất
a. Giới thiệu
b. Các khóa đào tạo
III. VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Liệt kê những văn bản pháp luật
mới nhất
IV. LIÊN KẾT WEBSITE
1. Liên kết website các sở bản ngành
2. Liên kết các website khác
V. THÔNG KÊ TRUY CẬP


VI. GIỚI THIỆU
1. Giới thiệu Trung tâm TTLTĐC
2. Giới thiệu nguồn lực CNTT

VII. TIN TỨC
1. Tin tức sự kiện
2. Thông tin địa chất
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Thông báo khoa học
5. Phát hiện mới
6. Tin địa chất
7. Thủ tục tham khảo và khai thác
 tài liệu địa chất
 
8. Địa chỉ liên hệ  
VIII. LIÊN HỆ
Gửi yêu cầu liên hệ đến Trung tâm
Thông tin Lưu trữ Địa chất
IX. TRA CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU
1. Báo cáo địa chất
2. Bản đồ địa chất
3.Tạp chí địa chất
4.Thư mục địa chất
5. Văn bản pháp luật
X. LIÊN KẾT WEBSITE
Liên kết website các đơn vị trong
Tổng cục Địa chất và khoáng sản

 

 


Các tin khác