VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
148
Tổng lượt :
6740739
Các thủ tục cần thiết để khai thác và sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản

Các thủ tục cần thiết để khai thác và sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản

Tại Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất 

Các tổ chức cá nhân trong và ngoài nuớc có nhu cầu có thể khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản theo 2 mức độ (xem bảng dưới đây)

TT Mức độ Nội dung được phép thực hiện Thủ tục cần thiết

1

Tham khảo  - Ghi chép danh mục báo cáo
- Xem báo cáo địa chất; ghi chép dữ kiện báo cáo địa chất;
- Công văn hoặc giấy giới thiệu của đơn vị nơi làm việc, học tập hoặc công tác trong đó nêu rõ mục đích tham khảo đến Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất

2

Khai thác và sử dụng dữ liệu địa chất khoáng sản

- Tham khảo báo cáo địa chât khoáng sản
- Sao chép dữ liệu đúng theo nội dung trong công văn cho phép của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

- Công văn của Tổng cục Địa chát và Khoáng sản Việt Nam cho phép được khai thác dữ liệu địa chất và khoáng sản
- Giấy giới thiệu của đơn vị cử đến Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất

Các tổ chức, cá nhân đã có đầy đủ các giấy tờ cần thiết như trên sẽ được Trung tâm chúng tôi phục vụ tận tình, chu đáo (chi phí tham khảo, khai thác và sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản được thực hiện theo Thông tư 190/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Lưu trữ và Thư viện địa chất - Số điện thoại: (024 38345924)