VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
117
Tổng lượt :
6740426
Phát hiện quặng sắt phân bố sâu ở Cao Bằng bằng tổ hợp phương pháp địa vật lý

PHÁT HIỆN QUẶNG SẮT PHÂN BỐ SÂU Ở CAO BẰNG
BẰNG TỔ HỢP PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ

NGUYỄN TRẦN TÂN, NGUYỄN DUY TIÊU

Liên đoàn Vật lý địa chất, Thanh Xuân, Hà Nội

Tóm tắt: Hiện nay, việc điều tra, tìm kiếm quặng sắt nằm dưới sâu không có cách nào khác ngoài việc sử dụng tổ hợp các phương pháp địa vật lý. Gần đây, các nhà địa chất của Liên đoàn vật lý địa chất đã sử dụng các phương pháp; 1) đo từ theo hành trình và trên các tuyến định sẵn; 2) đo trọng lực, điện từ và đo sâu phân cực kích thích các tuyến đó; 3) đào hào và khoan kiểm tra. Tổ hợp các phương pháp này đã giúp phát hiện mộc tụ khoáng ẩn gồm chủ yếu là magnetit.

Tóm tắt tiếng Anh