VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
193
Tổng lượt :
6480221
Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC 
TRUNG TÂM THÔNG TIN, LƯU TRỮ VÀ TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

Ngày 26 tháng 03 năm 2021, Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Mai Lan, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và đại diện các Vụ thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 

Thay mặt tập thể cán bộ viên chức Trung tâm, đồng chí Nguyễn Quang Lộc, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm, trình bày báo cáo Tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, nền kinh tế của đất nước có nhiều khó khăn, nguồn lực cho đầu tư phát triển hạn hẹp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất. Song, với sự chỉ đạo trực tiếp và sát sao của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Ban Lãnh đạo Trung tâm đã xác định rõ nhiệm vụ, biện pháp thực hiện để triển khai các mặt công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với khả năng chuyên môn và tài chính của đơn vị.


Đồng chí 
Nguyễn Quang Lộc, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm 
trình bày báo cáo Tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị đã được nghe Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020, Báo cáo thu, chi tài chính năm 2019, Kết quả thực hiện thu chi năm 2020.


Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020


Đồng chí Kiều Thị Hồng Hạnh trình bày Báo cáo thu, chi tài chính năm 2019, Kết quả thực hiện thu chi năm 2020

Hội nghị đã được nghe và thảo luận các ý kiến đóng góp cho báo cáo Tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Quy chế chi tiêu nội bộ.Cán bộ viên chức Trung tâm thảo luận, đóng góp ý kiến trong Hội nghị

  Phát biểu tại Hội Nghị đồng chí Lê Quốc Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ghi nhận các kết quả đạt được của Trung tâm, biểu dương tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động đã năng động, có những giải pháp hợp lý và tích cực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của năm 2020.


Đồng chí Lê Quốc Hùng, Phó Tổng Cục trưởng 
Tổng cục ĐC&KS Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

     Năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, nhất trí, tập thể cán bộ viên chức Trung tâm quyết tâm đoàn kết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ kế hoạch được giao..


Toàn cảnh Hội nghị

Các tin khác