VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
131
Tổng lượt :
6740537
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đánh giá triển vọng khoáng sản vùng Tuy Hoà theo tài liệu địa vật lý máy bay trên cơ sở áp dụng hệ phương pháp phân tích mới - Võ Thanh Quỳnh
Sử dụng phương pháp địa vật lý điện trong địa chất thủy văn để xác định ranh giới mặn/nhạt tầng chứa nước Pleistocen vùng Phố Nối, Hưng Yên - Hoàng Văn Hoan, Phạm Quý Nhân Sử dụng phương pháp địa vật lý điện trong địa chất thủy văn để xác định ranh giới mặn/nhạt tầng
Xây dựng một phương pháp nhận dạng mới trong xử lý tài liệu địa vật lý trên cơ sở vận dụng kết hợp các phương pháp phân tích khoảng cách khái quát và phân tích tần suất - Võ Thanh Quỳnh Xây dựng một phương pháp nhận dạng mới trong xử lý tài liệu địa vật lý trên cơ sở vận dụng kết hợp
Phương pháp vết phân hạch áp dụng xác định tuổi đá biến chất ở đới cắt trượt Sông Hồng - Vũ Văn Tích, Nguyễn Thị Duyên An