BÁO CÁO ĐỊA CHẤT

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ thông tin
     

Nhóm báo cáo:

Ký hiệu lưu trữ:

Số bảo quản:

Tên báo cáo:

Tên tác giả:

Năm thành lập:

Đơn vị thành lập:

Đơn vị trong Cục ĐC&KS:

Tỷ lệ:

Kinh độ:

Vĩ độ:

Tỉnh:

Năm nộp lưu trữ:

Tin học hóa:

Tóm tắt báo cáo:

Tên mỏ:

Tìm cụm từ:

Sắp xếp kết quả theo:

   
  

 

  Tra cứu tìm kiếm danh mục bản vẽ

  Tra cứu tìm kiếm danh mục các bảng phụ lục

 

 

Cách tìm kiếm:

Người tìm tin có thể tìm kiếm danh mục báo cáo theo các điều kiện tìm kiếm khác nhau hoặc có thể tìm kiếm theo cụm từ bất kỳ. Để thực hiện bấm vào "Tìm" hoặc nhập lại điều kiện bấm vào "Nhập lại".

(C) 1999, 2000 Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789