ĐẶC ĐIỂM THẠCH ĐỊA HÓA, TUỔI ĐỒNG VỊ U-PB ZIRCON

CỦA CÁC ĐÁ PHUN TRÀO AXIT - TRUNG TÍNH KHU VỰC BĂI TIÊN - NHA TRANG

Nguyễn Thị Trường Giang1, Phạm Trung Hiếu1, Phạm Minh1,
Lưu Thế Long2

1Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM,
Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh,

2Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lư Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tác giả liên hệ: ngttgiang@hcmus.edu.vn

Tóm tắt: Các đá phun trào axit - trung tính khu vực Băi Tiên - Nha Trang lộ ra dọc theo quốc lộ DT6571 với diện tích khoảng 5 km2. Thành phần thạch học chủ yếu gồm rhyolit, rhyodacit và dacit với hàm lượng cao của SiO2 (64,65-75,22%) và tổng lượng kiềm (Na2O+K2O=6,89-8,88%), thuộc loạt vôi kiềm, cao kali. Thành phần các nguyên tố chính tương ứng với granit kiểu I. Nhiệt độ kết tinh vào khoảng 750 - 850oC. Kết quả phân tích tuổi đồng vị U-Pb từ các hạt zircon tách từ mẫu đá dacit thu thập ở khu vực Băi Tiên, Nha Trang bằng phương pháp LA-ICP-MS cho tuổi kết tinh là 103 Tr.n, tương ứng với Creta sớm. Cơ chế thành tạo chúng có thể liên quan đến quá tŕnh hút ch́m vỏ đại dương xuống vỏ lục địa tạo ra các thành tạo magma ŕa lục địa tích cực, các thành tạo phun trào trung tính-axit khu vực nghiên cứu liên quan mật thiết với các đá granitoid phức hệ Định Quán và phức hệ Đèo Cả.

Từ khóa: Rhyolit, Băi Tiên, Nha Trang, địa hóa, tuổi U-Pb zircon

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)