TUỔI ĐỒNG VỊ U-PB ZIRCON CỦA GRANIT VÀ KHOÁNG HÓA LIÊN

QUAN KHU MỎ SUỐI NGẦN - QUẢNG NGẦN, VỊ XUYÊN, HÀ GIANG

 

TRẦN MỸ DŨNG1, LA MAI SƠN2, VŨ QUANG LÂN2,

NGUYỄN TRỌNG DŨNG2, BÙI TIẾN DŨNG2, TẠ VĂN THẮNG3,4,

ĐINH XUÂN HÀ2, TRẦN HẢI NAM2, TRƯƠNG QUANG HẢI2

1Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 6 Phạm Ngũ Lăo, Hà Nội;

2Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội;

3Liên đoàn Intergeo, Đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội;

4Trường Đại học địa chất Trung Quốc (Vũ Hán)

 

Tóm tắt: Kết quả công tác điều tra địa chất về khoáng sản do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện đă phát hiện hàng loạt điểm quặng wolfram (sheelit) trên khối cấu trúc Sông Chảy. Những nghiên cứu về đặc điểm và tính phân đới biến đổi đá vây quanh, đặc điểm quặng hóa cho thấy quặng hóa wolfram (sheelit) trong khu vực nằm trong đới biến đổi skarn là sản phẩm của quá tŕnh biến chất trao đổi giữa granit hai mica hạt nhỏ-vừa và đá trầm tích lục nguyên xen carbonat bị biến chất thuộc phần dưới hệ tầng Thác Bà. Tuổi kết tinh của các thành tạo granit này là 420,8±3,8 Tr.n qua kết quả phân tích tuổi đồng vị U-Pb zircon cho granit hai mica hạt nhỏ-vừa tại lỗ khoan LK.6 khu mỏ Suối Ngần - Quảng Ngần. Kết quả này cho thấy quặng hóa wolfram (sheelit) khu vực có thể liên quan đến hoạt động magma giai đoạn Silur muộn - Devon sớm thuộc granitoid phức hệ Sông Chảy, đây là tiền đề magma quan trọng trong t́m kiếm quặng wolfram (sheelit) trên đới cấu trúc Sông Chảy nói riêng và vùng TâyBắc nói chung.

Từ khóa: Phức hệ Sông Chảy,granit hai mica, skarn, U-Pb zircon.

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí đia chất)