TIN ĐA CHT

PHÁT HIỆN ĐÁ SIÊU MAFIC VÀ KHOÁNG SẢN ĐỒNG

 QUA KT QUẢ ĐO VẼ “LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA

KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 NHÓM T KON PLONG”

TRẦN DUÂN, NGUYN HÙNG CƯỜNG, NGUYN NĂNG THÀNH

 Liên đoàn Bản đ địa chất min Nam, 200 Lư Chính Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Việc đo vẽ lập bản đ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Kon Plong trên cao nguyên Tây Nguyên đă phát hiện sự hiện diện các th đá siêu mafic có thành phần: dunit, peridotit; thành tạo phun trào basalt xen kẹp trm tích. Đng thời cũng phát hiện sự có mặt của khoáng sản sulfur-đng, làm phong phú thêm các dạng tài nguyên khoáng sản ở trong vùng.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)