XÁC ĐỊNH VẬN TC TRONG THĂM D̉ ĐIỆN TỪ

TẦN S CAO BẰNG THUẬT TOÁN DỊCH CHUYN

NGUYỄN THÀNH VẤN1, NGUYN VĂN THUẬN1, ĐẢNG HOÀI TRUNG1,

VƠ NGUYN NHƯ LIỄU1, VƠ MINH TRIT1, NGUYN TIẾN HÓA2

1Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh

2Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lư Chính Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

                        Tóm tt: Vận tc truyn sóng điện từ là thông s quan trọng nhất trong xử lư dữ liệu thăm ḍ điện từ tần số cao (radar xuyên đất - GPR). Thuật toán dịch chuyển, phụ thuộc nhiều vào đại lượng vận tốc được sử dụng nhằm hội tụ các tín hiệu tán xạ trong miền x-t hoặc không gian ảnh trở về đúng vị trí của chúng. Mục tiêu của bài báo nà là tŕnh bày cơ sở lư thuyết, quy tŕnh và cách thực hiện các phương pháp dịch chuyn. Sử dụng các mô h́nh toán học, các tác giả đă chứng minh sự cần thiết phải có mặt cắt đă dịch chuyn, sự tương đương giữa vận tốc tính được và vận tốc căn quân phương đến đnh dị vật. Đ tối ưu hóa các thuật toán dịch chuyn, chúng tôi đề nghị sử dụng entropy là tiêu chun đ xác định vận tốc truyền sóng điện từ chính xác. Kết quả thực tế chỉ ra rằng mặt ct sau dịch chuyn với vận tc đúng có cht lượng tốt nht, tương úng với entropy đạt cực tiểu. Nhờ vậy, kích thước cũng như độ sâu của các dị thường được xác định với độ tin cậy cao.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)