VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
105
Tổng lượt :
2244233
Độ nguy hiểm động đất tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỘ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỖ VĂN LĨNH1, CÁT NGUYÊN HÙNG1, NGUYỄN NGỌC THU1,
CAO ĐÌNH TRIỀU2, NGUYỄN ĐÌNH XUYÊN2, PHAN THU NGA3, NGUYỄN THU HẰNG3

1Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
2 Viện Vật lý Địa cầu, Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
3Sở Khoa học Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ, Q.3, Tp. Hồ Chí MinhTóm tắt: Trong bài báo này các tác giả giới thiệu một số kết quả nghiên cứu đánh giá độ nguy hiêm động đất tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Cường độ chấn động lớn nhất do động đất gây ra tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh là cấp VII theo thang MSK-64, gia tốc nền lớn nhất là PGA = 0,10 g trên nền loại A. Gia tốc dao động nền đối với các chu kỳ lặp lại tương ứmg như sau: 500 năm là PGA = 0,03-0,06 g(I= VI-(MSK-64); 1.000 năm có PGA = 0,06- 0,07 g, (I = VII- MSK- 64): 2.500 năm, PGA= 0,07-0,09 g, (I = VII-MK-64); 5.000 năm, PGA = 0,07- 0,10 g (đạt mức cực đại, I = VII-MSK-64). Phân chia 7 loại nền A, B, C, D, E, SI, S2 dựa trên mặt cắt thạch học của các lỗ khoan và các thông số như vận tốc truyền sóng ngang Vs, sức không xuyên tiêu chuẩn N30.
       Tóm tắt Tiếng Anh
 (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)Các tin khác