TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1- Ngôn ngữ: Việt Nam
2- Kí hiệu kho: VV. 803 3- Ký hiệu kho cũ:
4- Dạng tài liệu: Sách
5- Tên tài liệu: Hoạt động magma và sinh khoáng nội mảng miền Bắc Việt Nam
6- Tiêu đề phụ:
7- Nguồn trích:
8- Hội nghị (Tên HN, năm):
9- Tùng thư : Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam
10- Tác giả: Trần Trọng Hòa, Polyakov G.V., Trần Tuấn Anh, Borisenko A.S., Izokh A.E., Balyakin P.A., Ngô Thị Phượng, Phạm Thị Dung
11- Người dịch:
12- Người biên tập:
13- Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và công nghệ
14- Nơi xuất bản: Hà Nội
15- Năm xuất bản: 2011 16- ISSN(ISBN):
17- Số bản: 1 18- Số trang: 368
19- Tài liệu đi kèm:
20- Nơi lưu giữ: Kho TVĐC
21- Hiện trạng:
22- Ghi chú:
23- Tài liệu đã được lập phiếu xử lý thông tin:
24- Tài liệu đã được scan, dạng ảnh:  
25- Tài liệu đã được đánh máy, dạng text:  
Quay lại