TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1- Ngôn ngữ: Việt Nam
2- Kí hiệu kho: VV. 801 3- Ký hiệu kho cũ:
4- Dạng tài liệu: Sách
5- Tên tài liệu: Nghiên cứu tai biến địa chất vùng Thừa Thiên - Huế và đới bwof bằng tích hợp coonmg nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý
6- Tiêu đề phụ:
7- Nguồn trích:
8- Hội nghị (Tên HN, năm):
9- Tùng thư : Bộ sách chuyên khảo Biển và công nghệ biển
10- Tác giả: Phan Trọng Trịnh, Mai Thành Tân
11- Người dịch:
12- Người biên tập:
13- Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và công nghệ
14- Nơi xuất bản: Hà Nội
15- Năm xuất bản: 2013 16- ISSN(ISBN): 978-604-913-119-6
17- Số bản: 1 18- Số trang: 299
19- Tài liệu đi kèm:
20- Nơi lưu giữ: Kho TVĐC
21- Hiện trạng:
22- Ghi chú:
23- Tài liệu đã được lập phiếu xử lý thông tin:
24- Tài liệu đã được scan, dạng ảnh:  
25- Tài liệu đã được đánh máy, dạng text:  
Quay lại