TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1- Ngôn ngữ: Việt Nam
2- Kí hiệu kho: VV. 800 3- Ký hiệu kho cũ:
4- Dạng tài liệu: Sách
5- Tên tài liệu: Các phương pháp địa vật lý ứng dụng khảo sát và phát hiện ẩn họa trong thân đê, đập và công trình thủy lợi
6- Tiêu đề phụ:
7- Nguồn trích:
8- Hội nghị (Tên HN, năm):
9- Tùng thư : Bộ sách chuyên khảo: Ứng dụng và phát triển công nghệ cao
10- Tác giả: Trần Cánh, Andreas Weller
11- Người dịch:
12- Người biên tập:
13- Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và công nghệ
14- Nơi xuất bản: Hà Nội
15- Năm xuất bản: 2013 16- ISSN(ISBN): 978-604-913-116-5
17- Số bản: 1 18- Số trang: 353
19- Tài liệu đi kèm:
20- Nơi lưu giữ: Kho TVĐC
21- Hiện trạng:
22- Ghi chú:
23- Tài liệu đã được lập phiếu xử lý thông tin:
24- Tài liệu đã được scan, dạng ảnh:  
25- Tài liệu đã được đánh máy, dạng text:  
Quay lại