TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Áp dụng phương pháp chi tiết hoá thống kê và “máy” tạo thời tiết LARS-WG để đánh giá các đại lượng mưa cực trị theo các kịch bản khí hậu cho vùng đồng bằng ven biển huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị
2-Tiêu đề dịch: Application of downscalling method based on the LARS-WG weather generator toassess extreme rainfall features: a case study in the coastal plain of Gio Linh District, Quang Tri Province
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 1 (T35), 88 - 96
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Vũ Thanh Tâm, Okke Batelaan, Trần Thành Lê
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.3 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất thuỷ văn
18-Từ khóa: biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dự báo, đánh giá, lượng mưa cực trị, đồng bằng ven biển, mưa, chi tiết hoá thống kê, máy tạo thời tiết LARS-WG
19-Địa lý: Việt Nam, Quảng Trị
Quay lại