TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Đánh giá độ sâu bóc mòn quặng chì- kẽm Chợ Điền - Chợ Đồn trên cơ sở nghiên cứu địa hóa và tiềm năng quặng ẩn sâu
2-Tiêu đề dịch: Evaluating the denudation depth of lead-zinc ores in Chợ Điền - Chợ Đồn area based on studies on geochemistry and deeply buried ore potential
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí địa chất, loạt A, số 334, tr. 37-47
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn,Mai Trọng Tú,Tăng Đình Nam,Nguyễn Văn Niệm,Nguyễn Minh Long,Phạm Văn Chung,Đỗ Đức Nguyên,
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866 - 7381
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Thư viện Địa chất
17-Chủ đề NC: Mỏ quặng
18-Từ khóa: địa hoá,phân bố,kẽm,khoáng vật,nguyên tố đi kèm,phân đới,quặng,quy luật phân bố,tiềm năng,bóc mòn,chì,đặc điểm,độ sâu,thành phần khoáng vật,
19-Địa lý:
Quay lại