TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Tuổi đồng vị U-Pb zircon của granit khối Núi Pháo vùng Tam Đảo và ý nghĩa địa chất của nó
2-Tiêu đề dịch: U-Pb zircon isotopic age of the Núi Pháo granite pluton in the Tam Đảo area and its geological implications
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí địa chất, loạt A, số 334, tr. 12-19
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy,Phạm Văn Chung,
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866 - 7381
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Thư viện Địa chất
17-Chủ đề NC: Địa hoá học
18-Từ khóa: U/Pb,zircon,thành tạo,cấu trúc,thạch học,địa chất,ý nghĩa địa chất,đồng vị,
19-Địa lý:
Quay lại